Nhóm ngày thanh toán

img

2 years ago Cập nhật


【Dành cho  quản lí 】


Nhóm ngày thanh toán là gì?

 Nhóm ngày thanh toán là dữ liệu quản lý thiết lập ngày chi trả lương và ngày tổng kết chuyên cần.

Sự khác nhau giữa Nhóm ngày thanh toán và Điều kiện lao động là gì ?

Nhóm ngày thanh toán là dữ liệu quản lý thời gian làm việc thực tế và ngày chi trả lương nhằm mục đích trả lương.
Điều kiện lao động là  dữ liệu xác định chi tiết các quy tắc trong lao động như thời gian lao động cố định và cách tính thù lao làm thêm giờ.
Chi tiết về điều kiện lao động tham khảo tại đây.

Điểm mấu chốt quyết định nhóm ngày thanh toán là gì ?

Nhóm ngày thanh toán phụ thuộc vào "Thời gian lao động", "Phương pháp thanh toán", " Ngày thanh toán", " Quản lý".

 1.  Thời gian lao động có giống nhau không?
  ⇒Trường hợp thời gian lao động khác nhau, ví dụ đối với nhân viên chính thức, thời gian lao động được chốt vào cuối tháng , đối với nhân viên partime là vào ngày 15, sẽ đăng ký thành các nhóm riêng.

 2.  Phương pháp chi trả có giống nhau không?
  ⇒Trường hợp giả sử thời gian lao động ( phần 1) là như nhau, nhưng thời gian chi trả khác nhau ( ví dụ : thanh toán 1 lần ở tháng tiếp theo/ thanh toán 1 lần ở tháng hiện tại/ thanh toán 2 lần 1 tháng) sẽ đăng ký thành các nhóm riêng.

 3.  Ngày chi trả có giống nhau không?
  ⇒Trường hợp giả sử thời gian lao động (phần 1) và phương pháp chi trả (phần 2)  giống nhau, nhưng ngày chi trả khác nhau (ví dụ chi trả cho nhân viên làm thêm vào ngày 15 của tháng tiếp theo, chi trả cho nhân viên chính thức vào ngày mùng 10 tháng tiếp theo) cũng sẽ đăng ký thành các nhóm riêng.

 4. Đơn vị quản lý có giống nhau không?
  ⇒ Giả sử Nhân viên chính thức và nhân viên hợp đồng có  thời gian lao động, phương pháp thanh toán và ngày chi trả đều giống nhau.  Dù điều kiện thanh toán  là như nhau, nhưng khi tiến hành rà soát phê duyệt công việc hoặc tính toán lương, nếu muốn lọc riêng để kiểm tra thì cũng sẽ đăng ký thành các nhóm riêng.


 Phương pháp đăng ký nhiều nhóm ngày thanh toán trong một lần

 Khi muốn đăng ký nhiều nhóm ngày thanh toán trong một lần, nên sử dụng chức năng Import.                                         Cách đăng ký nhóm ngày thanh toán

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước đăng ký nhóm ngày thanh toán.

 1. Click vào Thiết lập- Điều kiện lao động. 2. Click vào biểu tượng phía đầu trangchọn Nhóm ngày thanh toán.


 3. Click vào biểu tượng dấu cộng + để đăng ký mới.


 4. Thiết lập các mục, cuối cùng chọn Đăng ký.

  1. :Trường hợp chưa nhập mã, hệ thống sẽ tự động đánh số.
  2. Tên :Nhập tên nhóm ngày thanh toán.
  3. Tên viết gọn :Nhập 4 ký tự trở xuống.
  4. Ngày đóng sổ:Chọn ngày đóng sổ tính thời gian lao động ( theo tháng).
  5. Chu kỳ tháng :Thực hiện cài đặt mục này nếu ở mục 4 chọn ngày đóng sổ không phải "Ngày cuối cùng". 
     Ví dụ: Ngày đóng sổ là ngày 20,  thiết lập chu kỳ cho tháng 7.
      Mẫu 1:   21/6~20/7
      Mẫu 2:    21/7~20/8
  6. Thanh toán lương:Chọn số lần thanh toán lương.
     Thanh toán hàng tháng, thanh toán 2 lần một tháng, thanh toán hàng tuần.
  7. Ngày thanh toán :Chọn ngày thanh toán.
      Thanh toán hàng tháng: Chọn chu kỳ tháng hoặc Chu kỳ tháng sau.
        Mục chu kỳ tháng chỉ có thể áp dụng với hình thức lương theo tháng.
      Thanh toán 2 lần một tháng: Cài đặt  2 ngày đóng sổ trong tháng và ngày trả lương.
      Thanh toán hàng tuần:  Chọn thứ bắt đầu trong tuần và thứ trong tuần tiến hành thanh toán.
  8. Trạng thái : Chọn Không sử dụng để vô hiệu hóa những nhóm ngày thanh toán không sử dụng.
      Khi đó sẽ không thể chọn mục Hoàn thành điều kiện lao động.
  9. Hoàn thành điều kiện lao động:Chọn mục này trong trường hợp muốn  Điều kiện lao động được tự động thiết lập  sau khi tạo Nhóm ngày thanh toán  .

 5. Nhóm ngày thanh toán mới đã được lập.


  Trên đây là các bước đăng ký Nhóm ngày thanh toán.


 Công việc tiếp theo

Tiến hành đăng ký Điều kiện lao động
Khi tạo nhóm ngày thanh toán, trường hợp đánh dấu tích vào ô " Hoàn thành điều kiện lao động" , thì Điều kiện lao động có tên giống với tên nhóm ngày thanh toán vừa tạo cũng sẽ tự động được tạo ra, tuy nhiên cần  phải thiết lập chi tiết những thông tin như cách tính lương làm thêm giờ cho phù hợp với nội quy quy tắc lao động của công ty người dùng.


Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll