Về tính năng nhập dữ liệu

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho người quản lý】

Đây là tính năng nhập dữ liệu tiện lợi khi đăng ký nhiều dữ liệu 1 lần.

Sử dụng tệp CSV (Comma Seperated Valued) và thực hiện nhập dữ liệu.

Hỗ trợ nhập những dữ liệu như bên dưới.

CSV là viết tắt của chữ Comma Separated Value hay còn gọi là tệp phân chia bằng dấy phẩy.

Xử lý tệp này cần có phần mềm chỉnh sửa văn bản như là notepad và phần mềm tính toán Microsoft Office Excel. 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll