Máy chấm công không khởi động

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】


Sau khi update Google Chrome, màn hình cảnh báo sẽ hiển thị khi khởi động máy chấm công sử dụng thẻ.

Hiện tượng và cách xử lý như sau:


Đối tượng: Những khách hàng sử dụng máy chấm công như hình dưới đây trên Google Chrome.

 

Hiện tượng:Mỗi lần khởi động, trên màn hình hiển thị thông báo xác nhận cho phép sử dụng Flash.

 


 Thời điểm phát sinh :Từ sau khi update version mới nhất của Google Chrome 
Truy cập vào địa chỉ chrome://settings/help để xác nhận version đang sử dụng
 

Cách xử lý:Thiết lập theo các bước sau :

  1. Truy cập địa chỉ chrome://flags/#enable-ephemeral-flash-permission 


  2. Chuyển trạng thái của mục 【Enable Ephemeral Flash Permissions】từ Default sang Disabled


  3. Phía cuối trang sẽ hiển thị hướng dẫn「Nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi bạn khởi động lại Google Chrome」.
    Để khởi động lại  Google Chrome, click vào RELAUNCH NOW .

Hoàn tất thiết lập.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll