Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Chấm công - Máy chấm công > Hiển thị thời gian trên màn hình máy chấm công trang dành cho nhân viên trên điện thoại thông minh không khớp với thời gian thực

Hiển thị thời gian trên màn hình máy chấm công trang dành cho nhân viên trên điện thoại thông minh không khớp với thời gian thực

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Hiện tại (3/2018), chúng tôi ghi nhận một số trường hợp thời gian hiển thị trên máy chấm công tại trang dành cho nhân viên không khớp với thời gian thực ở một số hệ điều hành sau:


  • OS: Android 7.1
  • Trình duyệt Web: Chrome

Khi xảy ra hiện tượng này, cảm phiền quý khách hãy khởi động lại điện thoại.
Sau khi khởi động lại, hiện tượng này sẽ biến mất.

Nếu sau khi khởi động lại điện thoại mà vẫn còn hiện tượng trên, hãy kiểm trong thiết lập của Android xem múi giờ đang được cài đặt có đúng là Việt Nam (UTC +7) hay không.

※Trường hợp vẫn chấm công khi hiển thị giờ sai sẽ được xử lý theo thời gian thực.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll