Không thể chấm công

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Có thể nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân khi người dùng không thể chấm công.
①Máy chấm công không khởi động

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành OS,  hãy kiểm tra lại trình duyệt. 

<Môi trường được đề xuất cho máy chấm công>
・Máy tính Windows(Windows7 trở lên)
 ※Không tương thích với Mac OS.

・ Trình duyệt
 Internet Explorer、Google Chrome(※Không tương thích với Microsoft Edge)
 ※Hãy cài đặt Flash cho trình duyệt của bạn.

  Về thiết lập máy chấm công, tham khảo tại đây.
 ※Hệ thống sẽ không thể liên kết dữ liệu ngay sau khi đăng ký ID máy chấm công, vì vậy hãy thử lại sau 10 phút.

②Không nhận diện thẻ

  •  Trường hợp máy chỉ không nhận diện thẻ của một số nhân viên
    Có thể do việc đăng ký thẻ chấm công không được thực hiện một cách chính xác.
    Hãy đăng ký lại mã số thẻ . Không sử dụng thẻ đã hỏng hoặc thẻ không rõ mã số.


  • Trường hợp máy không nhận diện thẻ của toàn bộ nhân viên
    Máy đọc thẻ chấm công có phải là Pasori không? Chỉ máy đọc thẻ Pasori mới tương thích.
    ※Nếu máy đọc thẻ là Pasori、hãythử cài đặt lại phần mềm 1 lần nữa và khởi động lại máy tính.

③ Thẻ chấm công chưa được đăng ký

Cần phải đăng ký mã số thẻ cho nhân viên trước khi dùng thẻ để chấm công ở máy chấm công nhóm.

Về các bước đăng ký thẻ chấm công cho nhân viên, tham khảo tại đây.

④Không thể đăng nhập vào trang của nhân viên

Kiểm tra lại ID đăng nhập và mật khẩu, trong trường hợp quên ID/Mật khẩu, tham khảo bài viết dưới đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll