Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Chấm công - Máy chấm công > Có thể sử dụng đồng thời nhiều phương pháp chấm công hay không

Có thể sử dụng đồng thời nhiều phương pháp chấm công hay không

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Có thể sử dụng cùng lúc nhiều phương pháp chấm công.

Thông thường, nhân viên chấm công theo hình thức quẹt thẻ ở văn phòng làm việc, tuy nhiên, trong những trường hợp ví dụ nhân viên đi công tác, không thể tới văn phòng được thì có thể cho sử dụng máy chấm công dành cho nhân viên để chấm công.

Chi tiết liên quan đến chấm công - máy chấm công, tham khảo tại đây.


Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll