Doreming > Lương/quản lý lương > Lương > Cách nhập phụ cấp, giảm trừ

Cách nhập phụ cấp, giảm trừ

img

3 years ago Cập nhật

【Dành cho Nhà quản lý】

Tùy theo cách chi trả phụ cấp và giảm trừ mà màn hình nhập sẽ khác nhau.
Vui lòng xem thông tin cách chi trả phụ cấp, giảm trừ trong bảng dưới đây.※Để có thể thiết lập phụ cấp và giảm trừ cho nhân viên, trước tiên cần thiết lập tại Điều kiện lao động.


Phương thức phân loại chi trả này được cài đặt trong mục điều kiện lao động 

Có 2 cách thiết lập trong điều kiện lao động

 • Thiết lập hàng loạt nhân viên chung Điều kiện lao động
 • Thiết lập cho từng nhân viên tại Điều kiện lao động nhân viên


1. Thiết lập hàng loạt nhân viên chung Điều kiện lao động 

Thiết lập phụ cấp và giảm trừ cho toàn bộ nhân viên cùng chung một điều kiện lao động 

 1. Nhấn vào Thiết lậpーĐiều kiện lao động.

 2. Chọn Điều kiện lao động sẽ áp dụng phụ cấp hoặc giảm trừ


 3. Nhấn vào thời gian mới nhất (có hiệu lực tại thời điểm hiện tại) trong Lịch sử cài đặt


 4. Vào mục Phụ cấp/Khấu trừ, chọn  "Chia sẻ"


 5. Nhấn vào dấu +, chọn Phụ cấp (hoặc là Khấu trừ) theo Tháng (cố định), 
  Chọn đơn giá nếu đã đăng ký đơn giá từ trước đó
  Nếu không chọn đơn giá, vui lòng nhập Số tiền vào (bắt buộc phải nhập)
  Sau cùng, nhấn Cập nhật để kết thúc.


  Đến đây, toàn bộ nhân viên là đối tượng áp dụng của Điều kiện lao động này đã có thêm khoản Phụ cấp, Khấu trừ.


2. Thiết lập từng nhân viên tại Điều kiện lao động nhân viên

Sau đây là trình tự thiết lập Phụ cấp, Khấu trừ cho từng nhân viên.

 1. Vào Thiết lập Nhân viênNhấn vào Điều kiện lao động của nhân viên nào cần nhập Phụ cấp, Giảm trừ theo Tháng cố định

 2. Nhấn vào thời gian mới nhất (có hiệu lực tại thời điểm hiện tại) trong Lịch sử cài đặt


 3. Nhấn vào mục Phụ cấp/ Khấu trừ. Tại đây, xác nhận đang là "Nhân viên" hay không. (Trường hợp đang là "Chia sẻ" thì không thể tiến hành thiết lập tại Điều kiện lao động nhân viên được)


 4. Nhấn vào dấu +, chọn Phụ cấp (hoặc là Khấu trừ) theo Tháng (cố định), và Phụ cấp (hoặc là Khấu trừ) theo Thời gian làm việc.
  Nếu đã đăng ký đơn giá , hãy chọn số tiền theo đơn giá 
  Nếu không chọn đơn giá, vui lòng nhập Số tiền vào (bắt buộc phải có)
  Sau cùng, nhấn Cập nhật để kết thúc.Cuối tháng nhập

Nhập trực tiếp vào Chi tiết lương

 1. Vào mục Lương - Chi tiết lương

 2.  Tìm nhân viên cần nhập Phụ cấp (hoặc là Khấu trừ) có cài đặt là Cuối tháng nhập.

 3. Sau đó nhập số tiền tính toán theo cuối tháng vào hệ thóng, kết quả thay đổi tình trạng của Phụ cấp (hoặc Khấu trừ) sẽ được hiển thị 


 4. Nhấn Lưu để kết thúc

Số lần làm việc/ Làm việc (nhập)

Cách trả phụ cấp này sẽ chi trả phụ cấp theo các ngày khác nhau, ngày nào có phụ cấp thì sẽ vào kết quả làm việc ngày đó nhập 

 1. Chọn Thời gian lao động - Kết quả thực tế đi làm.


 2. Nhấn vào ngày cần nhập Phụ cấp (hoặc Khấu trừ), màn hình chi tiết Kết quả thực tế đi làm sẽ hiện ra.


 3. Nhập vào ô Phụ cấp (hoặc Khấu trừ) nằm ở phía dưới của trang chi tiết.
  Nếu phân loại thanh toán là Số lần làm việc thì nhập số lần vào (Số tiền sẽ bằng đơn giá * số lần)
  Nếu phân loại thanh toán là Làm việc (nhập) thì nhập trực tiếp vào số tiền.
  Nhấn nút Cập nhật để hoàn tất việc nhập.


Trên đây là toàn bộ hướng dẫn về nhập Phụ cấp/ Khấu trừ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll