Doreming > Lương/quản lý lương > Lương > Trích xuất chi tiết lương (nhân viên thực hiện)

Trích xuất chi tiết lương (nhân viên thực hiện)

img

3 years ago Cập nhật

Chi tiết lương đầu ra ( hoạt động của nhân viên )

【dành cho nhân viên】

Xin giới thiệu trình tự xuất bảng lương chi tiết băng PDF.

 Hãy sử dụng để lưu trữ xác nhận. 

1. Nhấn vào Lương - Bảng  lương.


2. Hãy nhấn vào ngày trả lương.


※Nếu muốn thay đổi tháng muốn xuất, hãy nhấn vào biểu tượng kính lúp và nhấn vào thay đổi tháng muốn xuất.

3.Nhấn vào đầu ra biểu mẫu.


4. Nhấn vào ngày bắt đầu tạo file PDF.


5. Sau khi hoàn thành biểu tượng sẽ thay đổi, kích vào biểu tượng và bắt đầu tải về.


【Bảng lương mẫu】


Trình tự xuất PDF bảng lương chi tiết đến đây là hết.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll