Thiết lập lương

img

4 years ago Cập nhật

【Dành cho nhà quản lý】

Hướng dẫn thiết lập lương cho nhân viên 
Vào mục Lương/Phí đi lại trong phần "Điều kiện lao động" để thiết lập Phân loại lương và Số tiền lương.
Có 4 loại: lương tháng, lương cố định theo giờ, lương theo khung thời gian khác nhau, lương theo ngày.

 1. Nhấn vào Thiết lập ー Điều kiện lao động


 2. Nhấn vào tên Điều kiện lao động


 3. Trong Lịch sử cài đặt, nhấn vào khoảng thời gian muốn áp dụng thiết lập.
  Tuy nhiên chỉ có thể thiết lập được từ thời điểm hiện tại lùi về quá khứ 3 tháng  4. Mở Mục Lương/ Phí đi lại.


Trong mục Phân loại lương có các loại lương lựa chọn phù hợp với từng nhân viên 


Lương tháng


  Phân loại lương
  Chọn Lương tháng

  Số tiền lương
  Nhập số tiền lương tháng

  Chuyển khoản tiền lương
  Lựa chọn có thực hiện việc chuyển khoản tiền lương bằng hệ thống này hay không.
  Nếu chọn "Chuyển khoản tiền lương" thì tiền lương sẽ được chuyển khoản tự động vào ngày chi trả lương.Lương cố định theo giờ


  Phân loại lương
   Chọn Lương cố định theo giờ

  Số tiền lương
   Nhập số tiền lương theo giờ

  Chuyển khoản tiền lương

  Lựa chọn có thực hiện việc chuyển khoản tiền lương bằng hệ thống này hay không.
  Nếu chọn "Chuyển khoản tiền lương" thì tiền lương sẽ được chuyển khoản tự động vào ngày chi trả lương.

Lương theo khung thời gian khác nhau


Đây là cách tính lương mà trong đó số tiền lương theo giờ có thể thay đổi linh hoạt trong một khung giờ hoặc một ngày nào đó.
Có thể thiết lập các ngày linh hoạt đó là: ngày thường, ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ. Hãy sử dụng Phân loại lương này trong trường hợp muốn giữ chân nhân viêngày thường, ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ.
Hãy sử dụng Phân loại lương này trong trường hợp muốn giữ chân nhân viên bằng cách tăng tiền lương theo giờ cho khung giờ bận rộn, ví dụ như ngành Dịch vụ du lịch,  nhà hàng, 

  Phân loại lương
  Chọn Lương theo khung thời gian khác nhau

  Số tiền lương
  Nhập khung giờ của mỗi ngày và số tiền lương theo giờ.
  Hãy thiết lập sao cho giờ bắt đầu của khung giờ đầu tiên trùng với giờ kết thúc của khung giờ cuối cùng.
  Hãy thiết lập sao cho giờ kết thúc và giờ bắt đầu tiếp theo trùng nhau như trong hình dưới đây.※Hãy thiết lập khung giờ ca đêm nằm trong khung giờ lớn. Ngoài ra, cân nhắc yếu tố phụ cấp làm đêm để nhập số tiền lương theo giờ vào

  Chuyển khoản tiền lương

  Lựa chọn có thực hiện việc chuyển khoản tiền lương bằng hệ thống này hay không.
  Nếu chọn "Chuyển khoản tiền lương" thì tiền lương sẽ được chuyển khoản tự động vào ngày chi trả lương.

 

Lương theo ngày


  Phân loại lương
  Chọn lương theo ngày

  Số tiền lương
  Nhập số tiền lương theo ngày

  Phụ cấp khi làm thêm
  Đơn giá nhập ở đây sẽ được sử dụng để tính chi phí dự trù của Lịch làm việc theo ngày.

  Chuyển khoản tiền lương

  Lựa chọn có thực hiện việc chuyển khoản tiền lương bằng hệ thống này hay không.
  Nếu chọn "Chuyển khoản tiền lương" thì tiền lương sẽ được chuyển khoản tự động vào ngày chi trả lương.Đến đây là hoàn thành thao tác thiết lập Lương

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll