Doreming > Lương/quản lý lương > Lương > Hướng dẫn thực hiện tao tác chuyển tiền lương cho nhân viên

Hướng dẫn thực hiện tao tác chuyển tiền lương cho nhân viên

img

3 years ago Cập nhật

[Dành cho nhà quản lý] 


Hướng dẫn nhà quản lý thực hiện chuyển tiền lương cho nhân viên 


Trước khi chuyển lương cho nhân viên quản lý cần thực hiện 2 phần

Phần 1: xác nhận số tiền lương sẽ chuyển cho nhân viên 

Phần 2: Thao tác nhấn nút chuyển khoản

Dưới đây là hướng dẫn thực hiện từng phần 


Phần 1: Xác nhận số tiền lương sẽ chuyển cho nhân viên 

Nhà quản lý vào mục Lương => Chi tiết lương 

Click vào tên của nhân viên muốn trả lương để xác nhận chi t

iết các khoản mục trong bảng lương của nhân viên đó 

Sau khi xác nhận lương của nhân viên đã chính xác, quản lý ấn nút Xác nhận 

Sẽ có thông báo xác nhận thành công hiện lên 


Phần 2: Thao tác nhấn nút chuyển khoản


Sau khi thực hiện xác nhận số tiền lương, dấu tích xác nhận sẽ được hiển thị 

Quản lý tích vào ô bên cạnh ô xác nhận sau đó ấn nút Chuyển khoản việc chuyển khoản hoàn tất 
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll