Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Dành cho nhân viên > Đối với nhân viên nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Đối với nhân viên nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Trường hợp có nhân viên nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, hãy sử dụng phân loại ngày làm ngày nghỉ thích hợp để đăng ký lịch làm việc cho nhân viên.

Tuy nhân viên đang nghỉ làm theo chế độ thai sản, nhưng vẫn phải tính vào mục tỷ lệ đi làm của nghỉ phép có hưởng lương.

Sử dụng chức năng tự động cập nhật ca làm và đăng ký thời gian nghỉ làm bằng phân loại tương ứng.

  •  Chi tiết về phân loại ngày làm ngày nghỉ, tham khảo tại đây.

  • Chi tiết về tự động cập nhật ca làm, tham khảo tại đây.

※Không sử dụng mục『Nghỉ làm』trong Menu của nhân viên.
Mục nghỉ làm sử dụng trong trường hợp nhân viên nghỉ làm do tình trạng sức khỏe (bị ốm hoặc bị thương).
Trường hợp này sẽ được xử lý coi như vắng mặt, và không được tính vào tỷ lệ đi làm trong nghỉ phép có hưởng lương.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll