Cách xóa bỏ nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Trường hợp đăng ký nhầm nhân viên, có thể tiến hành xóa bỏ nhân viên đó.

※Lưu ý: Không thể xóa bỏ nhân viên đã tồn tại thành tích làm việc.


  1. Chọn Thiết lập - Nhân viên .


  2. Click vào biểu tượng thùng rác ứng với nhân viên muốn xóa bỏ.


  3. Màn hình sẽ hiển thị thông báo xác nhận. Click vào "OK"


    Thao tác xóa bỏ được hoàn tất.

※Đối với các nhân viên đã có thành tích làm việc, màn hình sẽ hiển thị như sau. 
Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll