Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Dành cho nhân viên > Email không được gửi tới địa chỉ mail đã đăng ký

Email không được gửi tới địa chỉ mail đã đăng ký

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Trường hợp không nhận được mail, hãy kiểm tra lại 2 điểm sau:

  • Kiểm tra lại địa chỉ mail đã đăng ký để đảm bảo không có nhầm lẫn.
     Đối với quản lý
    Vào mục Thiết lập- Nhân viên, click vào tên của nhân viên. Thông tin địa chỉ Email có trong mục Thông tin cơ bản.

    Đối với nhân viên
    Vào mục Khác- Thông tin tài khoản, địa chỉ Email có trong mục  Thông tin cá nhân.

  • Kiểm tra thư rác(Có thể mail bị tự động chuyển vào mục thư rác do cài đặt)

Không có sẵn tính năng phân biệt địa chỉ mail được đăng ký có chính xác hay không.
Cảm phiền quý khách thực hiện các bước xác nhận như trên.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll