Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Dành cho nhân viên > Thay đổi lương theo giờ của nhân viên

Thay đổi lương theo giờ của nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

 Việc thay đổi lương theo giờ cho nhân viên được thực hiện trong điều kiện lao động của nhân viên.

 1. Chọn Thiết lập - Nhân viên.


 2. Trong danh sách nhân viên, click vào Tên điều kiện lao động của nhân viên muốn thay đổi lương theo giờ


 3. Trong lịch sử cài đặt, chọn điều kiện lao động thuộc thời gian muốn thay đổi lương theo giờ .


  Có thể thay đổi điều kiện lao động trong phạm vi 2 tháng trước/sau thời điểm hiện tại.
  Trong hình trên, giả sử thời điểm thực hiện thay đổi là 12/2018 thì chỉ có thể thay đổi nội dung thuộc giai đoạn 2018/12/01~, 2018/11/01-2018/11/30 và 2018/10/01-2018/10/31 chứ không thể thay đổi nội dung thuộc giai đoạn 2018/07/01- trở về trước.
 4. ※Những tháng nằm trong phạm vi 2 tháng trước/ sau thời điểm hiện tại nhưng thuộc tháng mà doanh nghiệp đang quyết toán thì cũng sẽ không thể thay đổi điều kiện lao động.
 5. Tại màn hình cập nhật điều kiện lao động của nhân viên, chọn Ngày bắt đầu áp dụng ( chính là thời gian bắt đầu thay đổi mức lương theo giờ).
  Thay đổi mức lương theo giờ tại tab Tiền lương/Phí đi lại, sau đó click vào Cập nhật.


 6. Trong mục Lịch sử cài đặt sẽ hiển thị điều kiện lao động có thời gian áp dụng mới vừa được tạo.


Trên đây là các bước thay đổi lương theo giờ dành cho nhân viên.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll