Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Dành cho nhân viên > Thay đổi địa chỉ mail của nhân viên

Thay đổi địa chỉ mail của nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】 【Dành cho nhân viên】

Có 2 cách thay đổi địa chỉ mail cho nhân viên. 

 • Thay đổi tại trang dành cho quản lý(Thao tác của quản lý)
 • Thay đổi tại trang dành cho nhân viên(Thao tác của nhân viên)
Thay đổi tại trang của quản lý(Thao tác của quản lý)

 1. Chọn Thiết lập - Nhân viên.


 2. Click vào tên nhân viên muốn thay đổi địa chỉ mail. 3. Nhập địa chỉ mail mới tại mục Email trong trang Thông tin cơ bản, sau đó click Cập nhật.


Trên đây là thứ tự các bước thay đổi mail nhân viên tại trang dành cho quản lý.  Thay đổi tại trang dành cho nhân viên(Thao tác dành cho nhân viên)


  1. Chọn Khác- Thông tin tài khoản.


  2. Nhập địa chỉ mail mới tại mục Email trong trang Thông tin cơ bản, sau đó click Cập nhật.


  3. Sau khi cập nhật thành công, sẽ có thông báo hiển thị.


  Trên đây là thứ tự các bước thay đổi mail nhân viên tại trang dành cho nhân viên.

  Bạn có thấy bài viết này hữu ích
  Scroll