Doreming > FAQ(những câu hỏi thường gặp) > Dành cho nhân viên > Không thể thiết lập phí đi lại trong điều kiện lao động của nhân viên

Không thể thiết lập phí đi lại trong điều kiện lao động của nhân viên

img

1 year ago Cập nhật

【Dành cho quản lý】

Có thể do thiết lập tab Tiền lương/Phí đi lại trong điều kiện lao động của nhân viên tương ứng đang đc đặt ở chế độ【Chia sẻ】.


Trường hợp thiết lập đặt ở 【Chia sẻ】, có nghĩa là những cài đặt được áp dụng chung với toàn bộ nhân viên, do đó không thể thay đổi cho riêng 1 nhân viên.

(Tham khảo hình dưới đây)


Trường hợp muốn thay đổi nội dung của từng nhân viên, cần thay đổi thiết lập điều kiện lao động từ Chia sẻ sang Nhân viên.
Về cách thiết lập đơn vị quản lý điều kiện lao động, tham khảo tại đây.

Về cách thiết lập điều kiện lao động của nhân viên, tham khảo tại đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích
Scroll